Általános szerződési feltételek

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – Mórocza-
Tavas Eszter Egyéni vállalkozó – továbbiakban: „Eladó” – által a
www.kremlabor.hu honlapon keresztül értékesített “termékek” – a
továbbiakban: „Termékek” – megvásárlásának feltételeit szabályozza.

1. A Szolgáltatás nyújtói:
Név: Mórocza-Tavas Eszter
Székhely: 8411 Veszprém, Vasút u. 21/1.
Nyilvántartási szám: 54699377
Adószám: 55949967-1-39
Email cím: info@kremlabor.hu
Telefonszám: 06-20/357-9336

4. Felhasználási feltételek

4.1. Felelősség

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és
elfogadja, hogy az Eladó nem vállal felelősséget a használat során felmerülő
vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal,
vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget
megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
Az Eladó kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított
magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan
felelős saját magatartásáért.
A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során
harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem
közvetett módon ne sértse.
A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett
tartalmat (például hozzászólás) az Eladó jogosult, de nem köteles ellenőrizni,
és a közzétett tartalmak tekintetében az Eladó jogosult, de nem köteles
jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért
felelősséget nem vállal.

4.2. Szerzői jogok

A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb…) szerzői
jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni
tilos!

5. A honlapon történő vásárlás

5.1. Megrendelés folyamata

A honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a
Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével
böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. 
A menüben a különböző termékekhez különböző menüpontok találhatók,
melyekre kattintva megtalálhatóak a termékekről a teljes leírásuk, valamint a
termékek különböző differenciálhatósága.
Az egyes termékek oldalainak alján egy űrlap segítségével valósítható meg a
megrendelés. Az űrlapon választható ki a termék, valamint az azokhoz tartozó
kiegészítők, árakkal feltüntetve. Az űrlapon adható meg a számlázási és
szállítási adatok. Választható bankkártyás fizetés, valamint utánvétes fizetés is
az űrlapon. A megrendelés a Megrendelés gombra való kattintás után történik.
Kártyás fizetés esetén ezt követően a vásárló a Barion fizetési felületre
érkezik, ahol végrehajtható a fizetés.
A vásárláshoz regisztráció nem szükséges és nem is lehetséges.
Adatbeviteli hibák esetén a cellába lépve javíthat a megadott adatokon. Ha
mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb
segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap
megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló
e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül
köteles jelezni azt az Eladó felé.

5.2 Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

Az Eladó a Felhasználót 48 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a
Felhasználó nem kapja ezt meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a
Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem
köteles átvenni.
A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a
rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési

és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó
rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.
5.3. A szerződés létrejötte
A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés
leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó
és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014
(II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók
jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének
rendelkezéseit.
A szerződés az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre.

5.4. Számla

Az Eladó a megvásárolt termékekről vagy papír alapú vagy elektronikus
számlát állít ki, melyet a megküldött termék mellé csatol vagy e-mail-ben
továbbít vásárlást követően.

5.5. Fizetés

5.5.1. Átutalás

A megvásárolt termékek díját a vásárló teljesítheti átutalással is. Ez esetben a
Megrendelő e-mailben kapja meg az utasításokat Szolgáltatótól, mely alapján
köteles teljesíteni a vételár megfizetését.

5.5.2. Barion

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak
meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást
nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló
intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/201.

5.6. Szállítás

A szállítást futárszolgálattal bonyolítjuk. A szállítás a termék elkészülését
követően 14 munkanapon belül történik meg.